Werkwijze en Tarieven

Gunstig tarief, heldere afspraken

Voor al mijn werkzaamheden geldt een gunstig uurtarief. Vaste prijsafspraken per project of interim opdracht zijn mogelijk. Gezamenlijk stemmen we vooraf het werk goed af en maken we heldere afspraken over de opdrachtverlening en facturering. Ik ontvang je graag op mijn kantoor in Amsterdam. Voor afspraken elders breng ik reistijd, reiskosten en eventuele locatiehuur in rekening.

Bij afwezigheid wordt mijn advocatenpraktijk waargenomen door Mr. Jeroen Dijkman, advocaat en mijn mediationpraktijk door Mr. Dorienke de Grave-Verkerk, MfN-registermediator, beiden gevestigd te Amsterdam.

Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON Professional Services en daarmee wordt aan alle eisen van de Nederlandse orde van advocaten voldaan.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ben ik verplicht op dit gebied elk kalenderjaar tien opleidingspunten te halen.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben ik verplicht om alle cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen ga ik dit na aan de hand van een origineel uittreksel van Kamer van Koophandel en een kopie van een identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Bij natuurlijke personen stel ik dit vast aan de hand van het identiteitsbewijs.

Ik heb geen Stichting Derdengelden en ontvang geen derdengelden.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Werkwijze en Tarieven

Gunstig tarief, heldere afspraken

Voor al mijn werkzaamheden geldt een gunstig uurtarief. Vaste prijsafspraken per project of interim opdracht zijn mogelijk. Gezamenlijk stemmen we vooraf het werk goed af en maken we heldere afspraken over de opdrachtverlening en facturering. Ik ontvang je graag op mijn kantoor in Amsterdam. Voor afspraken elders breng ik reistijd, reiskosten en eventuele locatiehuur in rekening.

Bij afwezigheid wordt mijn advocatenpraktijk waargenomen door Mr. Jeroen Dijkman, advocaat en mijn mediationpraktijk door Mr. Dorienke de Grave-Verkerk, MfN-registermediator, beiden gevestigd te Amsterdam.

Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON Professional Services en daarmee wordt aan alle eisen van de Nederlandse orde van advocaten voldaan.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ben ik verplicht op dit gebied elk kalenderjaar tien opleidingspunten te halen.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben ik verplicht om alle cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen ga ik dit na aan de hand van een origineel uittreksel van Kamer van Koophandel en een kopie van een identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Bij natuurlijke personen stel ik dit vast aan de hand van het identiteitsbewijs.

Ik heb geen Stichting Derdengelden en ontvang geen derdengelden.

Vraag een vrijblijvende offerte aan