“Barbara is een krachtige persoonlijkheid die rust uitstraalt. Ze is pragmatisch en kan zich goed inleven in een ander. Zij was er bij het conflict met een van onze werknemers altijd op gericht om tot een oplossing te komen die voor alle partijen bevredigend was. Snel, behoedzaam en constructief.” (Directeur, onderwijsinstelling)